Pietersburg Laerskool Suid – Afrikaans Primary School in Polokwane