Pietersburg Laerskool Suid – Afrikaans Primary School in Polokwane

Pietersburg Laerskool Suid – Afrikaans Primary School in Polokwane,. Die Onderrig-, Opvoeding- en Leer van ons Verbondskinders binne die Christelike Aard en karakter van ons skool. Die bemagtiging van ons leerlinge op so ‘n wyse dat hulle alle vaardighede,vermoëns, tegnieke en inligting verwerf wat hulle nodig mag hê tot hul eie voordeel, maar ook in belang en voordeel van die breë gemeenskap.Afrikaans Primary School in Polokwane

Website
www.pietersburglaerskool.co.za

Contact info

Opening time:

Not Available

Physical Address

Pietersburg Laerskool
52 Voortrekker Street
Polokwane
0700
South Africa

Products and Services:

  • Onderrig
  • Laer Skool

Map